PROFESJONALNA PORADA PRAWNA

  1. Potrzebujesz rzetelnej i szybkiej porady prawnej?
  2. Nie wiesz jak odpowiedzieć na wezwanie?
  3. Zastanawiasz się nad swoimi prawami?
  4. Chcesz sporządzić profesjonalne pismo?

NIC PROSTSZEGO, WYPEŁNIJ FORMULARZ, OPISZ SWOJĄ SPRAWĘ, OCZEKUJ NA ODPOWIEDŹ OD WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW (WYŁĄCZNIE ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI).

Specjalizujemy się prawie:

Cywilnym

sprawy o zapłatę, windykacja, roszczenia z umów, odszkodowania i  zadośćuczynienia, ochrona dóbr osobistych, sporządzanie i analiza umów, prawo ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia, umowy), regres do ubezpieczyciela, sprawy egzekucyjne i przeciwegzekucja

Nieruchomości

umowy przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i roszczenia między współwłaścicielami, ochrona posiadania, zasiedzenia, służebności, eksmisje, sprawy wieczystoksięgowe

Pracy

spory pracownicze (zwolnienia, wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy), przygotowanie i analiza umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów, regulaminy zakładowe, układy i porozumienia zbiorowe, pracownicy zagraniczni, mobbing i dyskryminacja

Rodzinnym

rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska i kontakty, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka (wydanie paszportu, zgoda na wyjazd za granicę), zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa, podziały majątku, ubezwłasnowolnienia

Gospodarczym i spółek

rejestracje spółek, przygotowanie i analiza umów spółek, regulaminów oraz protokołów, przekształcenia, podziały, łączenia, rozwiązywanie i likwidacja spółek, odpowiedzialność zarządu i wspólników, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, prawa autorskie i własność przemysłowa

Administracyjnym

reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi, wnioski, odwołania, skargi, zażalenia, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska, wywłaszczenia, podatki

Karnym

sprawy obrończe, reprezentacja pokrzywdzonych, sporządzanie wniosków, skarg, aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, kasacji, obrona w postępowaniu karnym wykonawczym (zamiana kary, odroczenie, przerwa, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczny), wykroczenia, mandaty

Upadłościowym

wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i konsumenta, zgłoszenia wierzytelności i reprezentacja wierzycieli upadłego, zażalenia, sprzeciwy, wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Spadkowym

stwierdzenia nabycia spadków, działy spadków, wydziedziczenia, zachowki, darowizny, podważenia testamentów

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I ZAMÓW PROFESJONALNĄ PORADĘ PRAWNĄ!

Wyrażam zgodę: zaznacz wszystkie

Oświadczam, że:

Krok 1

Opłać usługę

Krok 2

Oczekuj na kontakt

Krok 3

Domówimy szczegóły

Krok 4

Przygotujemy rzetelną poradę prawną

Opinie Klientów

Program Partnerski